Välitän

Välitän 1.1.2012 - 31.3.2013

 

Hankkeen tavoitteena on lisätä hausjärveläisten nuorten työelämävalmiuksia ja samalla parantaa hausjärveläisten vanhusten kotona asumisen edellytyksiä. Nuoret koulutetaan työtehtäviinsä erilaisten kurssien avulla. Koulutusten painopisteenä ovat kotipalvelu ja Pihapalvelu. Nuoret saavat koulutusten kautta valmiudet tehdä asiakkaiden kotona mm. siivousta, kaupassakäyntiä ja pihatöitä. Tavoitteena on, että jokaiselta kylältä löytyy 3-4 nuorta, jotka voivat auttaa pienissä askareissa. Nuorten työpanosta markkinoidaan kylien kaikille asukkaille painopisteenä ikääntyneet ihmiset. Kylien yhdistykset ja toimijat pyritään saamaan toimintaan mukaan yhteisten tapaamisten kautta ja siten toimimaan tiedon välittäjänä molempiin suuntiin. Hankkeelle luodaan omat sivut yhdistyksen kotisivujen yhteyteen. Sivustoa hyödynnetään työtehtävien markkinoinnissa nuorille. Sivuilta löytyvät kaikki tarjolla olevat työtehtävät helposti ja ajantasaisesti.

Yleisiä työelämävalmiuksia parannetaan Ajokortti työelämään –koulutuksella, joka toteutetaan yhteistyössä Hausjärven lukion ja yläkoulun kanssa siten, että koulutukseen osallistuvat lukion 1- luokkalaiset ja 9-luokkalaiset. Koulutusten toteuttamisessa pyritään hyödyntämään paikallisia yrittäjiä ja muita työnantajia, jotta nuorille tulisi todellinen kuva tämän päivän työelämästä ja sen vaatimuksista. Maaseutu voi olla myös mahdollisuus nuoren aikuistuessa. Siellä voi elää ja yrittää.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
EMO Ry