Ajokortti työelämään

Ajortti työelämään-hanke on Hyvinkään 4H-yhdistyksen v. 2011 aloittama hanke, jonka hallinnointi on siirtynyt Hausjärven 4H-yhdistykselle 13.9.2013 alkaen ja hanke päättyy 31.12.2014.

 

Ajokortti työelämään-kehittämishankkeen kohderyhmänä on Hyvinkään, Nurmijärven ja Lopen alueen valikoitujen oppilaitosten peruskoulua päättävät ja toisella asteella opiskelevat 15-28-vuotiaat nuoret. Suurin osa kohderyhmästä asuu tai opiskelee taajama-alueen ulkopuolella. Hankkeen kautta tavoitamme noin 1500 nuorta. Hankkeen hyödynsaajia ovat mm. alueiden nuoret, oppilaitokset, paikalliset yritykset ja työnantajat sekä kunnat, jotka tulevat hyötymään nuorten parantuneesta työelämätietoudestaja kontakteista paikallisiin työnantajiin. Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on nuorten työelämätietouden ja työnhakutaitojen parantaminen, nuorten aktivoiminen ja innostaminen oman alueen työllistymismahdollisuuksien havaitsemiseen, työpalvelutoiminnan hyödyntäminen sekä nuorten työllistämistä edistävän toimintamallin kehittäminen. Tärkeimpinä toimenpiteinä on hankkeen ennakkomarkkinointi, yhteistyö- ja koulutussopimusten tekeminen, koulutus- ja työneuvolapäivien suunnittelu ja järjestäminen, nuorten tukeminen työelämään siirtymisessä työpalvelun kautta sekä toimintamallin luominen ja kehittäminen toistettavaan muotoon. Hankkeen tärkeimpiä tuloksia ja vaikutuksia ovat nuorten työelämävalmiuksien parantaminen, nuorten ja paikallisten työnantajien yhteensaattaminen sekä tulevaisuuden maaseudun työelämän elävöittäminen.

 

Lisätietoja hankkeesta Päivi Kokki 050 524 8738

EMO Ry
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.