Yhteinen ympäristömme

Yhteinen ympäristömme 1.1.2010-30.9.2011

Hankkeen tavoitteena on lisätä hausjärveläisten 6-19-vuotiaiden lasten ja nuorten ympäristövastuullisuutta kerhotoiminnan ja koulujen ympäristöpäivien avulla. Kerhotoiminnan tueksi hankkeessa tullaan kehittämään 2 kerhopakettia, joista toinen käsittelee jokaisen oman toiminnan vaikutusta ympäristöön. Toisessa kerhopaketissa keskitytään toteuttamaan kierrätysmateriaaleista erilaisia askartelutuotteita. Ympäristökerhopaketeista tulee hankkeen jälkeen osa yhdistyksen kerhotoimintaa. Kerhoaineistot tulevat yhdistyksen kotisivuille kaikkien ulottuville. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen ja ympäristökerhojen avulla kerhotoiminta laajenee sellaisiin kyliin, joissa toimintaa ei ole ollut.

Kouluissa ympäristöteemaa toteutetaan erilaisten pajojen avulla. Yläkoululaisille ja lukiolaisille esitellään ympäristöalan ammatteja. Lisäksi järjestetään kilpailu, jonka tavoitteena on kehittää uusia ideoita kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen. Lasten ja nuorten kanssa tehdyn työn vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkällä tulevaisuudessa lasten kasvaessa ympäristöasiat huomioiviksi aikuisiksi.

Hankkeen avulla on tarkoitus myös selvittää hausjärveläisten yritysten tuottamia kierrätykseen soveltuvia materiaaleja. Näitä materiaaleja voidaan sitten hyödyntää esim. kerhojen, koulujen ja päiväkotien askarteluissa ja käsitöissä. Yritykset ja heidän tuottamat kierrätysmateriaalit tulevat näkyviin yhdistyksen kotisivuille www.4h.fi/hausjarvi.

Ympäristökerho YMPPIS toteutettin huhti-toukokuussa. Syksyn 2010 aikana vastaava kerho tullaan toteuttamaan Monnissa ja Haminankylässä/Hietoisissa.

Koulujen ympäristöpäivät

28.4.2010 Ryttylän alakoulun luontopäivä Ykslammella
Mukana mm. Kiertokapula, Hausjärven kunta/ympäristö, 4H, MHY

18.5.2010 Monnin alakoulu: istutuskampanja ilmastonmuutosta vastaan
Mukana 4H ja MHY

20.5.2010 Hikiän alakoulu: istutuskampanja ilmastonmuutosta vastaan
Mukana 4H ja MHY

21.9.2010 8.-9.lk  Ympäristöpäivä Tapion Siemenkeskuksessa
Mukana mm. Metsäkeskus, 4H, Biowatti

22.9.2010 Oitin alakoulun 3.-6.lk Ympäristöpäivä Tapion Siemenkeskuksessa
Mukana mm. Kiertokapula, 4H

10.5.2011 Karan koulun ympäristöpäivä

18.5.2011 Eskon koulun luontopäivä
Mukana mm. MHY, 4H, Kiertokapula

 

 

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Euroopa investoi maaseutualueisiin.