Oitin alakoulun ympäristöpäivä 22.9.2010

 Kuvaus Anne Vuorenalusta

Kuusen taimien istutusta.

 

Taidetta luionnonmateriaaleista