Opinnäytetyö

Heippa!

 

Olen Sanna Hakala ja opiskelen toista vuotta Tradenomiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa. Teen opinnäytetyötä Hausjärven 4H-yhdistykselle, aiheenani on markkinoinnin haasteet nuorten kanssa yhdistystoiminnassa. Osana opinnäytetyötäni teen kyselyn, jossa kartoitan nuorten kiinnostuksen kohteita ja heidän tavoittamistaan. Tämän kyselyn pohjalta teen opinnäytetyöni.

 

Olisi hienoa, että ehtisitte vastaamaan kyselyyni!

 

Tässä linkki kyselyyn: https://www.kyselynetti.com/s/237cd56

 

Terveisin

Sanna Hakala