Duunivalmentamo

1.1.2016 - 31.12.2018

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli nuorten työelämäntaitojen ja työllistymisen parantamiseksi. Nuorten osallisuutta lisätään luomalla Duunirinki-mallilla toimiva työllistymismuoto, jossa nuoret vastaavat hyvin pitkälle itsenäisesti oman osaamisensa markkinoinnista, töiden hankkimisesta, töiden vastaanotosta ja töiden suorittamisesta. Tätä mallia voidaan soveltaa myös peruskoulussa TET-paikkojen hakemisessa ja toisen asteen ammattikoulutuksen harjoittelupaikkojen hakemisessa. Nuorten tavoitettavuuden parantamiseksi otetaan käyttöön sosiaalisen median sovelluksia. Myös hankkeen viestinnässä ja koulutuksissa pyritään hyödyntämään erilaisia sosiaalisen median keinoja henkilökohtaisia tapaamisiakaan unohtamatta. Nuoret valmennetaan Duunirinkiin erilaisten työpajojen avulla. Näitä työpajoja ovat mm. Minun tarinani -paja, jossa nuori kartoittaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Tämän tuloksena saadaan selville kunkin nuoren yksilölliset tarpeet oman osaamisensa kehittämiselle. Koulutuksia järjestetään  näiden tarpeiden mukaan esim. Hygieniapassi-koulutus. Muita valmentavia työpajoja ovat Markkinointi-paja, Media-paja, Yritys-paja, Kesätyövalmennus-paja. Nuori voi valita 2-3 työpajaa, joiden jälkeen hän pystyy liittymään Duunirinkiin. Myös kansainväliset mahdollisuudet pyritään kartoittamaan ja tekemään nuorille tutuiksi Kv-pajassa.  Yrittäjyyteen kannustetaan ja tehdään paikallisia yrityksiä tutuiksi.

Hanke tukee nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi ja antaa mahdollisuuden nuorille kasvaa, kehittyä ja työllistyä omia voimavaroja hyödyntäen. Hankkeessa nuoret mm. luovat omia työelämä-videoblogeja ja siten välittävät omia kokemuksiaan TET-harjoittelusta, yrittäjyydestä  ja työelämästä yleensäkin.

 

Lisätietoa hankkeesta

toiminnanjohtaja Päivi Kokki 050 572 6082,  

toiminnanohjaaja Hanna Keskinen 050 524 8738

Hei!

Olen Hanna-Mari Keskinen  

Hausjärven 4H-yhdistyksen toiminnanohjaaja Duunivalmentamo-hankkeessa.

Käsityöt, askartelu ja leivonta ovat lähellä sydäntä. Perheeseeni kuuluu mies ja  5 poikalasta sekä kaksi Greyhoundia (Englannin vinttikoira) joiden kanssa tulee liikuttua paljon luonnossa.

Toimin pääasiassa Duunivalmentamo-hankkeen merkeissä, jossa nuoria kannustetaan ja innostetaan tutustumaan työelämän saloihin. Tuoden esille työpalvelumme mahdollisuuksia ja kartoitetaan nuorten osaamista ja kiinnostusta erilaisiin töihin.

Myös mm…4H Safkasankari-kokkikerhot toimivat ohjauksessani .

Facebook: Duunivalmentaja Hanna, myös Duunivalmentamo löytyy facebookista.

Instagram: duunivalmentajahanna

snapchat: Duunivalmentaja

Puh: 0505248738

Sähköposti: duunivalmentamo@4h.fi